අප අමතන්න

contact-us-company

ලිපිනය

මූලස්ථානය:  No.1872, Fengxiang Street, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, China. 261206

 

විද්යුත් තැපෑල

Headquarters: info@erongtai.com
විදේශ:  padraic@erongtai.com

දුරකථන

මූලස්ථානය:    0086 536 3083660
විදේශ: 008615269616086

Russia 127015, Moscow, ul Bolshaya Novodmitrovskaya, d23, str3, office 607

+7 926 808 10 10 - Technical support 24/7

 

+7 926 808 20 20 - Sales​ and technical info

info@ruslitteh.ru

 

www.ruslitteh.ru

 

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!